Privacy verklaring

Dreamdots Studios respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonsgegevens via de Dreamdots Studios website en het gebruik dat Dreamdots Studios van deze gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Als u geen Dreamdots Studios klant bent en de Dreamdots Studios website bezoekt, worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via invulformulieren op een van de pagina’s van de Dreamdots Studios website. Als u dat doet, worden uw gegevens verwerkt voor de daar aangegeven doeleinden. U hebt altijd de mogelijkheid om schriftelijk en kosteloos verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing (in de meeste gevallen is in die mogelijkheid op de bewuste pagina zelf voorzien).

Als u Dreamdots Studios klant bent dan kan Dreamdots Studios uw persoonsgegevens gebruiken voor het administratieve en boekhoudkundige beheer van alle diensten verbonden aan uw klantrelatie. Daaronder worden onder meer verstaan het beheer contracten en ook de meest ruime commerciële doeleinden, waaronder direct marketing, en dat voor de promotie van producten en diensten die door Dreamdots Studios worden aangeboden. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld gebruikt om u de ontvangst van een e-mail te bevestigen, om u de gevraagde informatie thuis te bezorgen of ook voor marketingdoeleinden zoals het aanbieden van voor u eventueel geschikte diensten of producten. Als klant hebt u bovendien het recht om u schriftelijk en kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Dat recht kunt u uitoefenen door email met ontvangstbevestiging, telefonisch met schriftelijke bevestiging van Dreamdots Studios, briefwisseling via post, of in ons kantoor te larumseweg 54 in 2440 Geel.

Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden, noch wat betreft klanten, noch wat betreft niet-klanten.
Op de Dreamdots Studios website kan gebruik worden gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die worden aangemaakt door een programma op de server van de Dreamdots Studios website, maar bewaard op de harde schijf van uw pc. Deze cookies zijn technisch noodzakelijk voor een vlotte communicatie tussen uw pc en de Dreamdots Studios website (bv. afstemming met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc, bewaren van uw taalkeuze) of worden ook gebruikt om het nut van de aangeboden informatie en de wijze waarop ze wordt aangeboden te evalueren en te verbeteren. Volledigheidshalve wijzen we u op de mogelijkheid om op uw pc cookies te weigeren (wat invloed kan hebben op de vlotte communicatie met de Dreamdots Studios website) of na elke raadpleging van de Dreamdots Studios website de cookies op uw pc (automatisch) te verwijderen.

Meer informatie over de aansprakelijkheid van Dreamdots Studios voor gegevens op de Dreamdots Studios website, over de intellectuele-eigendomsrechten op de informatie op de Dreamdots Studios website en andere juridische informatie vindt u in de juridische verklaring. U vindt de juridische verklaring en deze privacyverklaring telkens onderaan op elke pagina van de Dreamdots Studios website.
 

Zetel: Dreamdots Studios – Larumseweg 54, 2440 Geel – België BTW BE 0818.168.670