Bedrijfsfotografie gebruiksrechten

Mag ik de foto's voor om het even wat gebruiken?

Een terechte vraag die jammer genoeg niet met een eenvoudig ja of neen te beantwoorden is.
Elke foto valt onder de auteurswetgeving. Een complex geheel van diverse wetten en regels. In het kort komt het er op neer dat het auteursrecht uit 2 delen bestaat, MORELE rechten en VERMOGENS rechten.

Morele rechten.

Dit wordt ook wel eens vaderschapsrecht genoemd. Iedereen die iets creëert heeft het vaderschaprsrecht over zijn creatie. Bij een foto zal dus de fotograaf het vaderschapsrecht op de foto hebben. Dit recht is bij wet onontvreemdbaar. Een fotograaf kan dit recht dus niet weggeven of verkopen. Hij blijft altijd het vaderschap over zijn foto behouden. Ook voor een foto die in opdracht werd genomen zal het vaderschapsrecht zoals wettelijk vastgelegd de fotograaf toehoren.

Vermogens rechten.

Het vermogensrecht op een foto kan wel worden afgestaan aan een andere partij dan de fotograaf (zowel exclusief als gedeeld). Het overdragen van de vermogensrechten houd in dat er een afgesproken vergoeding wordt betaald, waarna de foto mag geëxploiteerd worden door de nieuwe "vermogens" eigenaar. De nieuwe eigenaar krijgt als het ware een licentie om iets met de foto te doen. Haalt die daar een meerwaarde uit, dan kan de fotograaf daar GEEN aanspraak op maken. De wetgever heeft in de regelgeving echter een bijkomende verordenende regel opgenomen. Wanneer iemand de vermogensrechten van de fotograaf overneemt, dan is die gehouden om met het "aangekochte" ook effectief iets te doen. Doe je dus niets met de beelden, dan zou de fotograaf zijn rechten kunnen terug eisen. In de praktijk loopt het meestal niet zo’n vaart. Je laat de foto's toch maken om er nadien ook effectief iets mee te doen, toch?

Wat krijgt u bij ons?

Een licentie overeenkomst met onderstaande inhoud:

  • De vermogensrechten van de afbeeldingen die we voor u hebben gemaakt
  • onbeperkt in tijd, plaats, oplage of mediatype
  • Het recht om de afbeelding aan te passen naar eigen stijl of geschikt te maken voor welke mediabron dan ook
  • Het recht op verspreiding onder welke vorm dan ook